نمایندگی رسمی محصولات مکس لیدی در ایران

رژلب 

رژلب

رژلب های مکس لید فاقد سرب بوده و مدل ها و ترکیب های رنگ بندی بنابه سلیقه ی بانوی ایرانی تولید شده است .