شیراز خیابان شبان کوچه 8 خیابان فیروزه کوچه 6/4 پلاک 29 طبقه همکف