نمایندگی رسمی محصولات مکس لیدی در ایران

پشتیبانی : شیراز میدان ابوالکلام خیابان شهید ربانی کوچه 9 

تلفن: 07132284707

دفتر : شیراز باغ حوض کوچه 6 فرعی 6/7

پیگیری سفارشات : 09030497539

انتقاد و پیشنهادات : 09302044574

سفارشات عمده : 09375450505